Izolacje termiczne stropodachów

OPIS TECHNOLOGII

Metoda wdmuchiwania wykorzystywana jest do izolacji trudnodostępnych przestrzeni - najczęściej stropodachów wentylowanych - materiałami izolacyjnymi w postaci granulatów. W technologii wdmuchiwania tradycyjny transport pionowy materiału został zastąpiony przez podawanie granulatu elastycznymi rurami za pomocą agregatu, który transportuje materiał za pomocą powietrza. W przestrzeni międzystropowej operator rozkłada materiał termoizolacyjny na żądaną grubość. Technologia ta pozwala na izolowanie powierzchni ok. 500 - 750 m2 w ciągu 8 godzin pracy.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystujemy agregaty napędzane silnikami spalinowymi oraz elektrycznymi, których zdolność podawania materiału w pionie wynosi ok. 50 m. Transport poziomy nie jest praktycznie ograniczony (co ma związek z wyborem optymalnego miejsca ustawienia samochodu z agregatem i materiałem).

MATERIAŁ

Materiałem izolacyjnym wykorzystywanym do dociepleń jest luźna wełna mineralna szklana, skalna lub celulozowy materiał izolacyjny. Wszystkie materiały posiadają wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

OTWORY TECHNOLOGICZNE

Otwory włazowe wykonywane są najczęściej z klatki schodowej - w bocznej osłonie włazu dachowego. W razie potrzeby wykonujemy także otwory komunikacyjne w ściankach kolankowych w celu docieplenia całego obiektu z jednego otworu włazowego. W przypadku gdy w budynku znajduje się "zamknięte pole" ograniczone murami ogniowymi do którego nie ma dostępu.

INNE UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

W procesie termomodernizacji budynków z wielkiej płyty (np. system szczeciński) przy wysokości przestrzeni międzystropowej ok. 20 cm, przy krawędziach, otwory wentylacyjne często zostają zasypane. W związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej. W zależności od układu ścianek kolankowych wykorzystuje się w tym celu kominki 125 mm lub 75 mm.