Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest  ENERGOSYSTEM SP. Z O.O. , 61-021 Poznań , Nieszawska 10 , NIP: 7830013975 (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 • 1) Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
 • 2) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

 • 1)w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • 2) w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • 3) w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 4) w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora;

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.energosystem.com

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.energosystem.com mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.energosystem.com (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.energosystem.com lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.energosystem.com jest ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawska 10, 61-021 Poznań, NIP 7830013975, (dalej jako „Administrator”).

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

  Korzystanie z Serwisu www.energosystem.com przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora.

   Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

   Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

   1. Imię i nazwisko;
   2. Adres e-mail;
   3. Numer telefonu;
   4. Treść wiadomości;
   5. Temat wiadomości.
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem.

   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawa Użytkownika

   Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawska 10, 61-021 Poznań, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. PLIKI COOKIES
    Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
    1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;
    2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
    3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
    4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
    5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

  Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.

 7. INNE WAŻNE INFORMACJE
  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

  2. Przechowywanie danych osobowych

   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

   • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

   W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  3. Zmiany Polityki prywatności

   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

  4. Informacje kontaktowe

   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawska 10, 61-021 Poznań, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Nieszawska 10, 61-021 Poznań.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 14.06.2018.

System rozliczeń

 

System rozliczeń ciepła

Przedstawiamy Państwu system rozliczeniowy ENERGOS obejmujący kompleksowo rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. System ten współpracuje z podzielnikami kosztów ogrzewania wyparkowymi "ENERGOS" produkowanymi całkowicie w kraju i podzielnikami elektronicznymi...

Czytaj więcej

 

rozliczenie ciepła

 

pauza

 

Rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Na rzeczywisty koszt ciepłej wody składa się koszt wody zimnej, koszt ciepła zużytego przy podgrzaniu wody zimnej w wymiennikach oraz koszt ciepła zużytego w procesie cyrkulacji ciepłej wody. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy ciepłej wody...

Czytaj więcej

wodomierze

 

pauza

Pragniemy zaoferować nasze usługi w zakresie rozliczania centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody każdemu odbiorcy najbardziej rozpowszechnionego na terenie naszego kraju systemu rozliczeniowego ENERGOS. Dzięki nam zrozumienie zasad funkcjonowania oraz obliczania cyklicznych płatności stanie się łatwiejsze. Jeżeli tylko będzie to możliwe, pomożemy Ci również obniżyć kwoty, widoczne na rachunkach!

 

Rozliczenie ciepłej i zimnej wody na podstawie rzetelnych informacji


Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie współpracy z naszą firmą, jej przedstawiciele krok po kroku wytłumaczą Ci, na czym polega rozliczanie ciepłej wody. Jako właścicielowi budynku w systemie wielorodzinnym możemy Ci ponadto zaproponować profesjonalne szkolenia z zakresu racjonalizacji zużycia, a co za tym idzie – kosztów wody. Dzięki nam zrozumiesz, na czym polega system, który naszym klientom oferujemy już od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Tym samym zdobędziesz wiedzę niezbędną do tego, by stać się w pełni świadomym użytkownikiem systemu rozliczenia ciepłej i zimnej wody.

 

Rozliczanie centralnego ogrzewania w prosty i zrozumiały sposób


Jednym z powodów, dla których konsumenci z całego kraju pokładają w nas zaufanie, jest fakt, że od początku gramy w otwarte karty. Uważamy, że w obopólnym interesie leży rzetelne wyjaśnienie Ci zasad, które rządzą systemami, które oferujemy. Dzięki temu nie będziesz miał najmniejszych problemów ze zrozumieniem, z czego wynikają opłaty, widniejące na rachunkach za rozliczanie centralnego ogrzewania. Nasza postawa jest rzetelna i transparentna nie tylko wobec naszych klientów, lecz także w świetle polskiego prawa. Proponowany przez nas system rozliczeń spełnia wszystkie normy, w tym te związane z wysokością cen energii.

 

Twój budynek przechodzi termomodernizację? Bezpłatnie dostosujemy współczynniki korekcyjne!


Jako przedsiębiorca, prowadzący działalność w sektorze budowlanym, z pewnością doskonale wiesz, że modernizacje, które przechodzą budynki mieszkaniowe i usługowe, skutkują między innymi zmianami w opłatach za energię cieplną. Rozliczanie centralnego ogrzewania, świadczone przez naszą firmę, podlega bezpłatnej korekcie w zakresie współczynników za każdym razem, gdy budynek, którego jesteś właścicielem, przechodzi termomodernizację. Skontaktuj się z nami i rozpocznijmy współpracę tak szybko, jak to możliwe!
 

System rozliczeń ciepła

System rozliczeń ciepła

 

Przedstawiamy Państwu system rozliczeniowy ENERGOS obejmujący kompleksowo rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. System ten współpracuje z podzielnikami kosztów ogrzewania wyparkowymi "ENERGOS" produkowanymi całkowicie w kraju i podzielnikami elektronicznymi, oparty jest na programie rozliczeniowym "ESYS" stanowiącym oryginalny dorobek naszej firmy.

System rozliczeniowy ENERGOS wdrażany jest od 1990 roku (w roku tym zainstalowano pierwsze podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jeżyce" w Poznaniu). Dzisiaj liczba odbiorców systemu rozliczeniowego ENERGOS jest bardzo długa, a nasze wieloletnie doświadczenia pozwoliły optymalnie dostosować system rozliczeniowy do polskich realiów technicznych i ekonomicznych.

Dzięki temu rozliczenia są dobrze dostosowane do polskich przepisów (dotyczących cen energii, zasad rozliczania kosztów ogrzewania oraz zasad ustalania zużycia ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej), a jednocześnie gwarantują zgodność naliczanych opłat z rzeczywistym poziomem komfortu cieplnego w mieszkaniach.

System rozliczeniowy naszej firmy umożliwia ograniczenie skutku przepływu cieplnego między mieszkaniami na naliczane koszty ogrzewania. Stosujemy różne metody szacowania kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej i zimnej wody w zależności od uwarunkowań lokalnych i indywidualnych życzeń zarządców budynków. Bardzo dużo uwagi na etapie zakładania baz danych przywiązujemy do obliczania współczynników korekcyjnych uwzględniając wpływ usytuowania mieszkań w bryle budynku. Współczynniki redukcyjne lokalowe wyliczane są na podstawie strat ciepła poszczególnych mieszkań obliczanych przez naszą firmę na podstawie zweryfikowanych dokumentacji technicznych budynków i zawartych w nich danych wpływających na zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń. Na życzenie zleceniodawcy możemy uwzględnić odzysk ciepła od pionów grzejnych i gałązek grzejnikowych.

Przy prowadzonych termomodernizacjach budynków współczynniki korekcyjne lokalowe każdorazowo są bezpłatnie dostosowywane do wprowadzonych zmian Współczynniki grzejnikowe wyliczane są dla każdego typu grzejnika oraz typu podzielnika. Posiadamy w swojej bazie wszystkie typy grzejników dopuszczonych do stosowania w Polsce.

 

Kompleksowe rozliczenie ogrzewania w bloku


Rozliczenie centralnego ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej jeszcze nigdy nie było tak proste i wygodne. Prezentujemy nasz innowacyjny system rozliczeniowy, który umożliwia rozliczenie zarówno kosztów ogrzewania centralnego, jak również ciepłej i zimnej wody. To wygodne rozwiązanie dla spółdzielni mieszkaniowych, które umożliwia bardzo precyzyjne i kompleksowe rozliczenie poszczególnych kosztów. System współpracuje z różnymi typami podzielników kosztów ogrzewania. Wdrażany jest nieprzerwanie już od 1990 roku. Wiele lat doświadczenia pozwoliło go dopasować optymalnie do polskich realiów ekonomicznych i technicznych. Całość zgodna jest z obowiązującymi w kraju przepisami.


Rozliczenie centralnego ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej


Rozliczenie ogrzewania w bloku wymaga systemu, który wylicza dokładnie stawki dla poszczególnych mieszkań. Stawki powinny być też zgodne z tym, jaki komfort cieplny w mieszkaniu odczuwają jego lokatorzy. Taki właśnie jest nasz system. Chętnie stosowany przez wiele spółdzielni mieszkaniowych w całym kraju. To co wyróżnia nasz system, to sposób w jaki został stworzony. Aby rozliczenie ciepła i wody było dokładne, stosujemy w swojej pracy wiele różnych metod szacowania kosztów. W grę wchodzą tutaj na przykład uwarunkowania lokalne lub indywidualne preferencje zarządców budynków. Tworząc poszczególne bazy danych zwracamy też szczególną uwagę na usytuowanie poszczególnych mieszkań w budynku, ponieważ może to mieć spory wpływ na ostateczne koszty ciepła. Każde mieszkanie może mieć zupełnie inny współczynnik strat ciepła, co ma również ogromny wpływ na rachunek za ogrzewanie. Jest to więc kolejny ważny element, jaki bierzemy pod uwagę tworząc prezentowany system rozliczeniowy. Dzięki niemu rozliczenie centralnego ogrzewania we wspólnocie jest zawsze optymalnie dopasowane do każdego lokalu mieszkalnego.


Wygodne rozliczenie centralnego ogrzewania we wspólnocie


Korzystając z naszego nowoczesnego systemu masz pewność, że ogrzewanie i woda rozliczane są rzetelnie i optymalnie do każdego mieszkania. Ponadto, po każdej termomodernizacji budynku zapewniamy zupełnie bezpłatne dostosowanie współczynników korekcyjnych do wprowadzonych zmian. Nasz system zastosować można niezależnie od typów grzejników montowanych w budynku. Posiadamy bowiem w bazie wszystkie typy grzejników, które są w Polsce dopuszczane do zastosowania. Sprawdź już dziś najlepszy na rynku system do rozliczania ciepła i wody. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło dopasować go optymalnie do różnych rodzajów grzejników, budynków. Wyliczenia prowadzone są na podstawie wielu czynników. Jeżeli masz pytania dotyczące oferty i prezentowanego systemu, zachęcamy do kontaktu.

 

 

rozliczenie ciepła